Блогът на търсещата личност

Блогът има за цел да дава качествен информация, да прави анализи и да изследва всички измерения на Човека. Колективът на блогърите е съставен от хора с различни професионални образования, но обединени от една цел – търсенето на знание, развитие, задаването на въпроси и търсенето на отговорите им, посветени и вдъхновени от целта за развитието на всички потенциали в човека. За това се казва и Психотерапия, защото всяка статия тук разглежда и свързва всеки феномен и проблем с човешката душа. Също вярваме, че истинското и дълбоко знание е терапия за душата.


„Да се живее означава да се поеме отговорност за намиране на правилния отговор на проблемите, които животът постоянно поставя пред всеки човек.“ (Виктор Франкъл)

Мрежа е (.net), защото сме и мрежа съмишленици, “плетящи”заедно общи научни изследвания и търсения.


„Колкото повече забравяш за себе си – чрез отдаване на кауза или любов към друг човек, толкова повече си човек.“ (Виктор Франкъл)

Приятно и ползотворно четене!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *